SPONDYLUS informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności Nie pokazuj więcej tego powiadomienia

Znajdź produkt
po kodzie NFZ

Jeśli posiadasz kod produktu refundowanego w NFZ, wpisz do w poniż- sze pole. Przykładowy kod to J.086.00

Kategorie

Pomysł na
prezent

zobacz
Dostępne formy płatności:
  • - przelew
  • - za pobraniem
  • - płatność gotówką (odbiór osobisty)

Wysyłka poza teren Rzeczpospolitej Polskiej wymaga kontaktu ze sklepem przed złożeniem zamówienia.

Regulamin

Postanowienia ogólne

 

1.    Pojęciom używanym w niniejszym Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia: 

a.    Sklep – sklep internetowy pod adresem www.sklep.spondylus.pl,

b.    Sprzedający – SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA z siedzibą w Szczecinie Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000092001, NIP 852-18-23-211, posługująca się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej mw@spondylus.pl oraz numerem telefonu +48 783967139.

c.    Sklep stacjonarny – miejsce sprzedaży bezpośredniej SPONDYLUS pod adresami:

-         Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin

-         Ul. Ściegiennego 7, 70-352 Szczecin

-         Al. Jana Pawła II 39, 70–445 Szczecin

-         Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin

d.    Klient – użytkownik Sklepu,

e.    Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu wraz z jej częściami składowymi i komponentami, 

f.     Zamówienie – deklaracja woli zakupu skonkretyzowanego produktu uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu umożliwiająca Sprzedającemu identyfikację Klienta oraz miejsce odbioru zakupionego produktu, 

g.    Zrealizowanie zamówienia – przekazanie produktu do wysyłki podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek,

h.    Regulamin – niniejszy regulamin. 

2.    Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.spondylus.pl, prowadzony jest przez spółkę: SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA z siedzibą w Szczecinie Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000092001, NIP 852-18-23-211.

3.    Sprzedający prowadzi sprzedaż stacjonarną pod adresami:

a.    Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin

b.    Ul. Ściegiennego 7, 70-352 Szczecin

c.    Al. Jana Pawła II 39, 70–445 Szczecin

d.    Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin

4.    Adresem Sprzedającego do obsługi zwrotów i reklamacji jest: SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin.

5.    Rachunkiem bankowym właściwym do wnoszenia opłat z tytułu zakupów w Sklepie jest: 05124038131111001038069533 Bank Pekao S.A.

6.    Sprzedaż w Sklepie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

7.    Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

Składanie zamówienia

 

8.    Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest komputer z procesorem min. 1 GHz, 512 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarką stron internetowych (Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Mozilla Firefox, Opera lub Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

9.    Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.sklep.spondylus.pl, zwanego dalej Formularzem.

10.Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych Klienta. Za konsekwencje podania przez Klienta nieprawidłowych danych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

11.Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu są niewystarczające do realizacji zamówienia.

12.Zamówienia w Sklepie można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

13.Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

14.Ceny produktów widniejących na stronie internetowej Sklepu oraz ich opisy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

15.Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.

16.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w formie wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysłanej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.

17.Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. W momencie dokonywania zakupu podawana jest również cena wysyłki zakupionego produktu, wliczana do łącznej ceny produktu.

18.Zdjęcia produktów umieszczone w Sklepie stanowią materiały poglądowe mające na celu umożliwienie wyrobienia sobie wyobrażenia o wyglądzie i właściwościach produktów. Wygląd produktów na zdjęciach może różnić się nieznacznie od wyglądu produktów w rzeczywistości, co może być wynikiem ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp.

19.Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu są prezentowane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

20.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiany opisane powyżej nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

Realizacja zamówienia

 

21.Według wyboru Klienta, płatność za zamówiony produkt dokonana może zostać przelewem bankowym, przy odbiorze przesyłki pocztowej (kurierskiej) w opcji za pobraniem lub przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

22.W przypadku płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w treści Regulaminu, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Termin na dokonanie zapłaty przelewem bankowym za zamówienie wynosi 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego. Zamówienia nieopłacone w terminie zostaną anulowane.

23.W przypadku niektórych produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności do przedpłaty lub płatności przelewem.

24.Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem bankowym, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania na rachunku Sprzedającego całości ceny.

25.W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i możliwości podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektroniczną powiadamia Sprzedającego. Brak odpowiedzi Klienta w powyższym zakresie rozumiany jest jako zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia.

26.Sprzedający prowadzi wysyłkę w formie tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej na stronie Sklepu).

27.Koszt wysyłki Produktu zależny jest od jego wagi i rozmiarów i podany zostaje w momencie dodania produktu do koszyka. Koszt przesyłki sumuje się w zależności od wagi dodanych do niego produktów, tj.

a.    waga od 0 kg do 5 kg - 17 zł 

b.    waga od 5 kg do 20 kg - 20 zł 

c.    waga od 20 kg do 31,5 kg - 25 zł

d.    waga od 31,5 kg do 40 kg - 30 zł

e.    waga od 40 kg do 50 kg - 45zł

f.     waga powyżej 50 kg - 75 zł

28.Czas dostawy produktu po zrealizowaniu zamówienia, zależny jest od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Szacowany czas dostarczenia przesyłki znajduje się na stronach internetowych podmiotów zajmujących się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek – podmioty, z usług których korzysta Sprzedający, wskazane są na stronie internetowej Sklepu.

29.W momencie odbioru przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki, a w razie niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem bądź uszkodzeń mechanicznych towaru – o spisanie z firmą doręczającą stosownego protokołu.

30.W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowanej działaniem podmiotów zajmujących się profesjonalnym doręczaniem przesyłek, Sprzedający na żądanie Klienta podejmie procedurę reklamacyjną wobec dostawcy przesyłki.

31.Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub odpowiednim rachunkiem.

32.Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w innych przypadkach warunki sprzedaży ustalane są indywidualnie).

 

Odstąpienie od umowy

 

33.Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu, a w przypadku zamówienia podzielonego, w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z produktów.

34.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do produktów:

a.    nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.    dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

35.Wszelka korespondencja związana ze zwrotami, w tym – przesłanie zwracanego towaru, kierowana winna być na adres: SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin.

36.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

formularz: http://www.spondylus.pl/formularz_odst.pdf


37.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

38.W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwaraca Klientowi otrzymane od Klienta płatności za zwracany produkt , niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

39.Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie,

40.Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

41.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

42.Zwracane produkty Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi na adres SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

43.Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.

44.Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.

45.Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Reklamacje

 

46.Sprzedający odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne rzeczy, a więc niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności kiedy rzecz:

a.    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b.    nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c.    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d.    została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

47.Za wady fizyczne rzeczy nie uznaje się w szczególności: naturalnego zużycia (w tym: zużycia obszycia wkładek ortopedycznych, pełniącego funkcję podpodeszwy buta, zużycia podpodeszwy butów ortopedycznych, zużycia części wymiennych jak np. fleki lub wierzchniki buta, starcia lub przetarć spodów obuwia), uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych z braku odpowiedniej konserwacji produktu.

48.Sprzedający odpowiada w powyższym zakresie, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientemjest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

49.Zgłoszenia reklamacji dokonać moża osobiście w sklepach stacjonarnych sprzedającego lub za pośrednictwem poczty na adres: SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin.

50.Do reklamowanego produktu dołączyć należy:

a.    zgłoszenie reklamacji – Sklep udostępnia formularz zgłoszenia reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza ułatwia proces reklamacji lecz nie jest niezbędne do jej rozpatrzenia,

b.    dowód zakupu produktu w Sklepie (np. wystawione przez Sklep fakturę/rachunek lub potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek Sklepu).

51.Za datę dokonania zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dzień doręczenia zgłoszenia wraz z reklamowanym produktem i dowodem zakupu produktu w Sklepie do sklepu stacjonarnego Sprzedającego lub na adres Sklepudo obsługi postępowania reklamacyjnego: SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA Ul. Jana Pawła II 21, 75-452 Koszalin.

52.Sprzedający informuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia reklamacji.

53.Informacja o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji udzielona może zostać według wyboru klienta poprzez:

a.    wiadomość wiadomość SMS na wskazany przez klienta numer telefonu,

b.    e-mail na wskazany przez klienta adres e-mail,

c.    udostępnienie odpowiedzi w siedzibie wybranego przez Klienta sklepu stacjonarnego

d.    pismo wysłane na podany przez Klienta adres do korespondencji.

54.Za zapoznanie się przez Klienta z wynikiem rozpatrzenia reklamacji uznane zostanie:

a.    w przypadku powiadomienia przez SMS: wysłanie wiadomości przez sprzedawcę na podany numer telefonu komórkowego,

b.    w przypadku powiadomienia e-mail: wysłanie wiadomości przez sprzedawcę na podany adres e-mail,

c.    w przypadku odpowiedzi wysłanej na adres do korespondencji: podjęcie przez pracownika poczty próby doręczenia odpowiedzi pod podany adres, niezależnie od odebrania/braku odbioru korespondencji przez adresata.

55.W przypadku produktów objętych gwarancją producenta, niezależnie od możliwości złożenia reklamacji, kupującemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odpowiedzialności od producenta towaru. Roszczenia z tytułu gwarancji powinny być kierowane bezpośrednio do producenta wskazanego w dokumentach gwarancyjnych.

56.Sklep umożliwia grzecznościową wymianę zamówionego obuwia na obuwie innego rozmiaru, w miarę jego dostępności. Koszty przesyłki wymienianego obuwia i ponownej wysyłki ze Sklepu obuwia w innym rozmiarze obciąża Klienta. Przed przesłaniem obuwia do wymiany Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem i otrzymania potwierdzenia możliwości wymiany obuwia.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

57.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z dokonywanym zakupem jest SPONDYLUS S.J. R.W. WETOSZKA. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia/umowy sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek Klientom, operatorom systemów płatności oraz instytucjom kredytującym zakupy Produktów w przypadku zakupu Produktu na raty. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, niemniej jednak bez ich podania nie ma możliwości zrealizowania zamówienia.

58.Każdy Klient, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

59.Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora Spondylus Sp.j. R.W. Wetoszka z siedzibą w Szczecinie, Al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin, celem realizacji procesu reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

 

60.Sklep informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony, Klient wyraża zgodę na ich używanie. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.spondylus.pl/polityka-prywatnosci-spondylus-s-j

61.Sklep działa w oparciu o kodeks dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Całość wskazanego powyżej aktu prawnego jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200717112063.

62.Sklep informuje o możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie – ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

63.Sklep informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Twój koszyk  

jest pusty