Spondylus.pl Różne oblicza sprawności

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na sprzęt

Spondylus realizuje kontrakt z NFZ, dlatego ofertowane przez nas produkty medyczne podlegają refundacji. Dotyczy to sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego (jak np. wózki inwalidzkie, balkoniki, stabilizatory itd.). Środki pomocnicze oraz te, które wspierają działania ukierunkowane na poprawę komfortu życia osób niepełnosprawnych (np. wyposażenie łazienki, schodołazy) podlegają dofinansowaniu ze środków PCPR, MOPR, MOPS. Ze swojej strony służymy wszystkim zainteresowanym radą i pomocą w procedurze uzyskiwania dofinansowań. Posiadamy umowy z NFZ i porozumienia z PCPR i MOPR na terenie województwa zachodniopomorskiego.

1. DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA na zakup przedmiotów ortopedycznych lub pomocniczych.

Aby zapoznać się ze schematem drogi jaką należy przebyć, by uzyskać dofinansowanie z NFZ prezentuje schemat obok – polecamy jednak kontakt z naszymi doradcami, podpowiedzą jak uzyskać dofinansowanie, wskażą możliwości oraz przedstawią obowiązujące procedury.

2. DOFINANSOWANIA Z OŚRODKÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ (PCPR, MOPR, MOPS, PFRON)

Zależnie od miejsca zamieszkania o dofinansowanie możemy starać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR) lub powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 

  • Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON): uprawnionymi do tego dofinansowania są niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania programów dopłat udzielają wydziały rehabilitacyjne PCPR lub MOPR oraz PFRON.
  • Dfinansowania z powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) i miejskich ośrodków pomocy rodzinie (MOPR):

a. do 60% na sprzęt rehabilitacyjny lub i ortopedyczny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

b. do likwidacji barier architektonicznych w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Ze szczegółowymi zasadami przyznawania sprzętu można zapoznać się w biurach NFZ lub na właściwych stronach internetowych.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej