Spondylus.pl Różne oblicza sprawności

Kinezyterapia

Indywidualny zestaw ćwiczeń jest podstawą terapii narządu ruchu, w szczególności w procesie utrwalania prawidłowych wzorców ruchu, eliminacji bólu oraz działań ukierunkowanych na utrzymanie tkanek w dobrej kondycji. Kinezyterapia to również ćwiczenia usprawniające, eliminujące zespoły bólowe oraz rozluźniające napięcie mięśniowo - powięziowe, zwiększające zakres ruchomości oraz wydolność mięśni. Mają ogromne znaczenie w prowadzeniu procesu autoterapii.

STABILIZACJA  CENTRALNA

Terapia w oparciu o stabilizację centralną to edukacja, ćwiczenia i terapia manualna prowadzące do kontroli mięśni głębokich tułowia, które odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie centrum naszego ciała. Terapia SC jest podstawą w utrwalaniu efektów terapii, w szczególności prawidłowych wzorców ruchu. W odpowiedzi na pojawiające się bóle w obrębie naszego organizmu człowiek przyjmuje odciążającą pozycję  co często prowadzi do zmian stereotypów ruchowych, zaburzeń w obrębie układu kostno – mięśniowego, a w konsekwencji zaburzeń funkcjonowania narządów wewnętrznych. Stabilizacja centralna ukierunkowana jest na aktywację mięśni głęboko położonych.

Podstawą skuteczności terapii jest przede wszystkim wzmocnienie mięśni, które odpowiadają za stabilizację naszego ciała, a następnie wzmocnienie systemu globalnego. Aktywne utrzymanie właściwej postawy ciała wymaga bowiem fizjologicznej pracy wielkich mięśni powierzchownych, ale również mięśni krótkich, ułożonych głęboko.

PNF

„To koncepcja leczenia, której filozofia opiera się na założeniu, że każda istota ludzka, łącznie z osobami niepełnosprawnymi, posiada nienaruszony potencjał życiowy.”
(Kabat 1950)

PNF – to metoda terapii skierowana głównie do osób z problemami neurologicznymi, mającymi problem z poruszaniem się, niedowładem kończyn i innymi dysfunkcjami ze strony aparatu ruchu. Znalazła szczególne zastosowanie w chorobie Parkinsona, Alzheimera, SM, zwyrodnienia stawowo – kostne, niedowłady i porażenia. Zakłada poza szczegółową terapią, edukację w zakresie wzorców ruchu, zgodnie z następującymi założeniami:

  • KOMPLEKSOWOŚĆ – kompleksowe podejście do Pacjenta – uwzględnienie jego wszelkich potrzeb, możliwości, chorób i dysfunkcji (często w terapii PNF powstaje zespół specjalistów pracujący nad rehabilitacją i leczeniem Pacjenta)
  • INDYWIDUALIZACJA- to Pacjent wyznacza cel, którym jest uzyskanie funkcjonalności i uzyskanie możliwości wykonywania prostych i złożonych czynności dnia codziennego,
  • UNIEZALEŻNIENIE pacjenta od osób trzecich, włączenie go w funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia,
  • NIWELOWANIE BÓLU oraz nie powodowanie większego bólu w wyniku terapii,
  • MOBILIZACJA – wykorzystanie najsprawniejszych obszarów motorycznych w organizmie człowieka do osiągnięcia celu terapii, przy aktywnym udziale pacjenta,
  • RÓŻNORODNOŚĆ: program treningowy oparty o współpracę między Pacjentem a terapeutą, uwzględniający zmiany pozycji, aktywności i „zadań

TERAPIA McKENZIE

Koncepcja McKenzie opiera się na samodzielnym radzeniu sobie z bólem przez pacjenta. Rolą terapeuty jest mobilizacja i motywowanie Pacjenta, oraz edukacja w zakresie ćwiczeń oraz odnalezienia pozycji odciążających, które nie tylko eliminują ból, ale również powodują odciążenie miejsc dysfunkcyjnych. Filozofia samodzielności pacjenta stanowi więc podstawę metody McKenziego, poprzez szeroko rozumianą edukację motoryczną.

STRETCHING MEDYCZNY – BLACKROLL

Automasaż wykonywany na rolce przez Pacjenta, jest efektywną techniką eliminacji napięcia w mięśniach oraz rozluźniania powięziowego. Pacjent uczy się technik relaksacji struktur, co może później samodzielnie wykonywać w domu, po treningu itd. Po rehabilitacji jest doskonałym narzędziem w eliminacji zespołów bólowych, punktów spustowych, wzmożonego napięcia mięśniowo – powięziowego. Indywidualny zestaw ćwiczeń na rolce przygotowuje dla Pacjenta specjalista terapii, wykluczając przeciwskazania do ćwiczeń i zabiegu.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej